Refleksje po konferencji PDMA Central Europe

utworzone przez | lip 7, 2019

28 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbyła się pierwsza w Polsce konferencja PDMA poświęcona zarządzaniu produktami. Frekwencja dopisała – zjawiło się blisko trzydziestu Dyrektorów działów rozwoju i zarządzania produktami, R&D, właścicieli firm technologicznych oraz fundacji zajmujących się wykorzystaniem technologii w ułatwianiu życia osobom niepełnosprawnym.

Temat konferencji nie był przypadkowy. Od ponad pół roku zarząd PDMA Central Europe spotykał się ze ekspertami wdrażania innowacji i realizacji prac B+R, aby poznać ich największe wyzwania. Wszyscy zgodnie mówili, że jednym z głównych problemów jest brak dostępu do sprawdzonej wiedzy. Nawet te firmy, które zbudowały skuteczne procesy, robiły to metodą prób i błędów.

Dlatego po krótkim wystąpieniu nt. działania PDMA,  pierwsza merytoryczna prelekcja Wojciecha Przychodzenia z Rokanan Group poświęcona była  wprowadzeniu do PDMA Body of Knowledge (BoK). PDMA jest stowarzyszeniem, które od ponad 43 lat nieprzerwanie zrzesza praktyków rozwoju i zarządzania produktami oraz naukowców i przedsiębiorców. Wymieniają się oni wiedzą i doświadczeniami w niekomercyjnej atmosferze,  które regularnie kompilowane są w  tzw. PDMA Body of Knowledge (BoK). BoK nie jest metodologią. Jest to kompilacja wiedzy i dobrych praktyk w obszarach:

  1. Strategia produktowa
  2. Procesy rozwoju produktów i usług
  3. Zarządzanie cyklem życia produktu
  4. Zarządzanie portfelem produktów
  5. Kultura organizacyjna i zespoły
  6. Badania rynkowe
  7. Narzędzie i wskaźniki

Obecnie dostępna jest wersja trzecia, ale pracujemy już nad czwartą wersją  BoK uwzględniającą najnowsze metody, narzędzia i trendy. Nasze stowarzyszenie prowadzi także własne badania w firmach, które regularnie publikowane są w wydawanym przez PDMA  od 1984 roku Journal of Product Innovation Management – najbardziej prestiżowym piśmie nt. innowacji produktowych. Dzięki temu PDMA to nie tylko zbiór praktycznych rekomendacji specjalistów praktyków, ale wiedza zweryfikowana poprzez rzetelną naukową analizę.

Druga prelekcja to czysta doza praktyki. Poprowadził ją Marcin Kleina, Członek Zarządu i Dyrektor rozwoju produktów z firmy Wolters Kluwer Polska. Opowiedział jak jego Spółka organizuje prace nad produktami, jaką rolę pełnią Product Managerowie, jak pozostałe działy zaangażowane są w prace nad produktami firmy. Co najważniejsze, opowiedział z jakimi wyzwaniami firma mierzyła się w budowie funkcji produktowej.

Marcin Kleina z Wolters Kluwer, autor Wojciech Przychodzeń

Wystąpienia wzbudziły dyskusję na temat wyzwań z jakimi się mierzymy w pracy w krajowej i międzynarodowej rzeczywistości. Większość uczestników zgadzała się co do tego,  że największą trudnością jest brak wsparcia macierzystej organizacji przejawiający się najczęściej w braku rozumienia charakteru prac badawczo-rozwojowych przez dział finansów (ryzyko innowacji), brak rozróżnienia miedzy produktami i projektami oraz między umiejętnościami potrzebnymi do rozwijania nowych produktów i usług oraz do ich wdrażania. Uczestnicy konferencji wskazali także na problemy kulturowe – lęk przed porażką, przed dzieleniem się pomysłami z innymi.

 Jesteśmy niezmiennie zadowoleni ponieważ na konferencji pojawiło się wiele pomysłów na współpracę. Po wydarzeniu otrzymaliśmy także bardzo wiele pozytywnych i zachęcających komentarzy.

„PDMA jest bardzo potrzebną inicjatywą. Budowa i zarządzanie ofertą produktową jest dużym wyzwaniem w szybko zmieniającym się  otoczeniu rynkowym. Jestem przekonana że systematyczne  poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń w tym obszarze, które oferuje PDMA, przyczyni się istotnie do rozwoju innowacyjnych produktów ” – powiedziała Pani Katarzyna Dorywała, Dyrektor Rozwoju Produktowego Grupy Impel.

Konrad Myśliński z 4optima, autor Adrian Zielke

Dlatego po pierwszym „chrzcie bojowym” zabieramy się do pracy ze zdwojoną siłą. Już teraz możemy ogłosić następna konferencję PDMA, która odbędzie się w listopadzie w Gdyni. Jej tematem będzie kultura organizacyjna i  budowa zespołów produktowych i B+R. Zapraszamy firmy do współpracy przy organizacji wydarzenia oraz specjalistów do zgłaszania propozycji na prelekcje i warsztaty.

Jednoczenie zapraszamy praktyków  do przystąpienia do naszego stowarzyszenia. Członkostwo daje wiele benefitów: dostęp do potężnej bazy wiedzy oraz ponad 2000 kolegów po fachu z całego świata, prenumeratę wspomnianego wcześniej czasopisma Journal of Product Innovation Management oraz możliwość uczesniczenia w spotkaniach roboczych członków, na których rozwijamy swoje kompetencje i pomagamy wzajemnie rozwiązywać codzienne problemy zarządcze. Zapraszamy!