Szkolenie przygotowujące do egzaminu NPDP
Leveraging Constraints for Innovation: New Product Development Essentials from the PDMA
Design Thinking: New Product Development Essentials from the PDMA
Open Innovation: New Product Development Essentials from the PDMA
The PDMA Handbook of New Product Development
PDMA: A Guidebook for Training and Certification

Rozwijaj z nami kulturę innowacji.