PDMA: A Guidebook for Training and Certification

Autor: Allan M. Anderson, PhD, NPDP

Rozmiar: 320 stron

Wydawca: CreateSpace Independent Publishing Platform

(11 kwiecień 2017)

Język: English

ISBN-10: 1544893388

ISBN-13: 978-1544893389

  Ta książka jest bazą wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego PDMA New Product Development Professional (NPDP).

  Przewodnik podzielony jest na siedem rozdziałów, zgodnych z siedmioma obszarami tematycznymi, które są podstawą egzaminu NPDP:

  1. Strategia
  2. Zarządzanie portfelem
  3. Procesy rozwoju nowych produktów
  4. Kultura, organizacja i zespoły
  5. Narzędzia i wskaźniki
  6. Badanie rynkowe
  7. Zarządzanie cyklem życia

  Rozdziały te obejmą podstawy w dziedzinie rozwoju i zarządzania produktami, tak aby można było  zastosować je w różnych branżach produktowych i usługowych.

  Na rynku istnieje duża różnorodność w podejściu do rozwoju i zarządzania produktem, która wynika ze specyfiki branżowej, rodzaju produktów lub usług, rynku, wielkości i struktury organizacji itp. Dlatego jest praktycznie niemożliwe, aby wylistować wszystkie stosowane praktyki we wszystkich branżach. Zamiast tego, książka ta koncentruje się na uniwersalnych zasadach, które leżą u podstaw udanego rozwoju i zarządzania produktem niezależnie od branży czy produktu. W całej książce przedstawiamy odpowiednie przykłady konkretnych sposobów zastosowania tych zasad do szeregu sytuacji związanych z produktem i usługą. Materiał może być zastosowany do pełnego zakresu projektów rozwoju produktu zawartych w większości portfeli firm:

  • Nowe produkty lub usługi oferowane w firmie
  • Rozszerzenia linii
  • Redukcje kosztów
  • Ulepszenia produktu lub usługi – cechy, funkcjonalność, estetyka

  W każdym rozdziale załączone są ćwiczenia. Mają one na celu zachęcenie czytelnika do powiązania konkretnego materiału opisanego w tym rozdziale z własną organizacją i osobistymi doświadczeniami. Ćwiczenia są opcjonalne i nie są wymaganym elementem udanej certyfikacji.

   Kup bezpośrednio